Những thuật ngữ mà người làm facebook marketing cần biết

Những thuật ngữ mà người làm facebook marketing cần biết. Làm Facebook Marketing thì bạn phải nắm được một số tên gọi cũng như thuật ngữ facebook cơ bản. Mình sẽ viết tóm lược nhất và một số cái cơ bản cần biết rồi sau này bạn có thể học chuyên sâu vào nhé.

  1. Thuật ngữ khi khởi tạo quảng cáo

Ads Manager – Trình quản lý quảng cáo

+ Đây là trình giúp bạn thực hiện những công việc liên quan tới quảng cáo như tạo, quản lý quảng cáo – tài khoản . Ngoài ra nó còn có nhiều chức năng kèm theo khác như quản lý đối tượng, pixel… Campain – Chiến dịch quảng cáo

+ Chiến dịch quảng cáo là nơi bạn chọn mục tiêu cho quảng cáo (bài viết, like trang, video ) Trong một chiến dịch có thể có nhiều nhóm quảng cáo và quảng cáo, Ad set – Nhóm quảng cáo

+ Nhóm quảng cáo là nơi bạn nhắm khách hàng mục tiêu, chọn ngân sách, vị trí quảng cáo được hiển thị. Trong một nhóm quảng cáo có thể có nhiều quảng cáo. Ad – Quảng cáo đơn  là nơi bạn chọn bài viết hoặc tạo mẫu quảng cáo. Để có thể dễ hiểu hơn thì cấu trúc của một quảng cáo bao gồm 3 tầng:

+ Tầng trên cùng Chiến dịch. Trong chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo và quảng cáo

+ Tầng thứ 2: Nhóm quảng cáo. Trong nhóm quảng cáo có nhiều quảng cáo. + Tầng 3,

Tầng thấp nhất. Quảng cáo. Mỗi tầng đều có nhiệm vụ riêng của mình.

Buying Type – Kiễu mua

+ Là cách thức bạn trả tiền cho chiến dịch đang chạy. Thường là sẽ theo tương tác hoặc lượt hiển thị. Fixed Price – Giá cố định

+ Là tổng số tiền mà bạn sẵn sàng chi ra cho một chiến dịch quảng cáo.

  1. Thuật ngữ trong quá trình chạy quảng cáo facebook

Targeting – Nhắm đối tượng mục tiêu

+ Là quá trình bạn chọn vị trí, tuổi, giới tính, sở thích, hành vi của nhóm khách hàng bạn muốn hướng đến sao cho chính xác nhất trong nhóm quảng cáo.

Custom Audience – Đối tượng tùy chỉnh

+ Là nhóm đối tượng bạn có được từ tệp khách hàng (SDT, email ), những người truy cập website, người tương tác page/video trên Fanpage của bạn. Khác với khi bạn chạy quảng cáo bình thường thì phải chạy trên tệp rộng lớn của FB thì với đối tượng tùy chỉnh tệp đối tượng của bạn sẽ chính xác hơn

Lookalike Audience – Đối tượng tương tự

Đây là nhóm đối tượng mà Facebook dựa trên đặc điểm tệp đối tượng tùy chỉnh của bạn nhằm mở rộng tệp ra giúp quảng cáo tiếp cận được nhiều người hơn. Saved Target Group – Nhóm đối tượng đã lưu

Cách tạo nhóm này đơn giản hơn 2 nhóm ở trên. Đây là nhóm đối tượng mà bạn có được khi chọn mục tiêu khách hàng tuổi, giới tính, vị trí, sở thích , hành vi trong trình quảng cáo.

Budget – Ngân sách quảng cáo

+ Là Số tiền bạn muốn chi cho quảng cáo của mình. Thấp nhất 30.000đ.

Per Day – Mỗi ngày

+ Chạy quảng cáo với mức chi tiêu theo ngày. Mỗi ngày bạn cấp cho quảng cáo bao nhiêu tiền thì nó chỉ tiêu đúng bấy nhiêu.

Lifetime – Trọn đời

+ Chạy quảng cáo với mức chi tiêu trọn đời. Bạn set quảng cáo chạy trong bao nhiêu ngày thì tùy nó phân chia phân sách miễn sao tiêu hết số tiền bạn cho là được.

Estimated Daily Reach – Lượng tiếp cận hàng ngày

+ Là số người ước tính có thể thấy được bài quảng cáo của bạn trong một ngày. Con số này dựa vào việc bạn chọn khách hàng mục tiêu và quảng cáo của bạn có hấp dẫn hay không.

Potential Reach – Lượng tiếp cận tiềm năng

+ Đây là lượng người Facebook ước tính có tiềm năng phù hợp với quảng cáo của bạn.

CPA (Cost Per Action)

+ Chi phí trên mỗi lượt tương tác khi khách hàng like hoặc comment, share, click xem hình ảnh.

CPC (Cost Per Click)

+ Số tiền bạn phải tra cho mỗi cú click từ khách hàng

Placement – Vị trí quảng cáo

+ Nơi bạn đặt quảng cáo để khách hàng thấy được. Có những vị trí, máy tính, thiết bị di động, cột bên phải, instagram, Audience Networks

CPM (Cost Per Million)

+ Chi phí trên 1000 lần hiển thị quảng cáo của bạn tới khách hàng. Đây là cách tính tiền khác với CPA khi không cần tương tác bạn cũng mất tiền cho Facebook,

| 3. Các thuật ngữ trong quá trình chạy và đánh giá quảng cáo trên Facebook

Cost – chi phí quảng cáo Reach – Lương tiếp cận

+ Số người tiếp cận được bài quảng cáo của bạn.

Frequency – Tần suất

+ Số lần trung bình khách hàng thấy được quảng cáo của bạn.

Impressions – Lượt hiển thị Lượt hiển thị = lượng tiếp cận x tần suất

+ Số lần quảng cáo hiển thị đến khách hàng. Một người có thể thấy quảng cáo của bạn nhiều lần. Cứ một lần sẽ được tính là 1 lượt hiển thị.

CTR (Click Through Rate) – Tỷ lệ nhấp qua + CTR = Clicks/Impressions x 100% – Số lần nhấp chuột trên số lần hiển thị quảng cáo Total Spent – Tổng chi

+ Tổng số tiền mà bạn đã chi tiêu cho một nhóm quảng cáo nhất định

Relevance Score – Điểm phù hợp

+ Điểm số đánh giá cho quảng cáo của bạn

Result – Kết quả

+ Số lượng hành động được thực hiện từ quảng cáo của bạn. Nó được tính dựa trên mục tiêu ban đầu bạn đặt ra

Trên đây là những thuật ngữ mà người làm facebook marketing cần biết. Tuy chưa đầy đủ nhưng nó cũng sẽ đáp ứng gần hết cho nhu cầu học Marketing online trên Facebook của bạn.

error: Content is protected !!